הקורסים המקוונים וספרי פיתוח המיומנויות של Skillsoft המוצעים במרכז הלמידה של UC לא יהיו זמינים יותר לאחר ה-30 באוקטובר. ההדרכה תתבצע ותאושר על ידי תוצאות

Read More