מודדים מוסמכים

יש רק מספר קטן של מודדים באיזור רחובות, הממונים בו זמנית מודדים ומודדים מושבעים להערכת קרקעות ומבנים, ולאחר שקיבלו השכלה/הכשרה נאותה והשלמת הליך הבדיקה והקבלה, הפכו לחברי המלכותי. מכון מודדים מוסמכים.  כחברים

Read More