קבלן מערכות ביוב ובורות ספיגה

קבלן מערכות ביוב ובורות ספיגה

תעודות Class I תקפות להתקנת מערכות ספיגת קרקע סטנדרטיות (מיטות ספיגת קרקע, מיכלי אחיזה, שאיבת ביוב, מערכות ספיגת מים אפורים וכו '. תעודות Class II תקפות רק למערכות המכוסות בתעודות Class I והן מהוות חלופות לאישים אחרים המופעלים על – מערכות ביוב אתרים כהגדרתן בצו חקיקה 64-CSR 47 (תקני טיפול במי שפכים וניהול פסולת). על פי התקנה החוקית 64-CSR 9 (מערכות ביוב, מתקני טיהור שפכים ומנקי מיכלי שפכים), על מתקני הביוב הפרטיים להיות מוסמך.

מתקין בור ביוב 

הוא אדם העוסק בבנייה, התקנה, הסבה, הרחבה, הסבה או מיקום של מערכת ביוב בודדת, מיכל ביוב או מתקן פינוי ביוב במקום. אנא קרא את החוברת שלנו בנושא קבלני מערכת ספיגה מורשים ולאינסטלטור ביובית למידע נוסף על רישוי. יש להעתיק עותק מהרישומים המלאים של מערכת הספיגה עבור נכס מסוים. הושלם בטופס בקשת סקיצה. 

כדאי לך להתעקש על עלויות ניקיון קבועות או לפחות להשיג הערכה מקסימלית סופית לפני השימוש במשאבת בור ספיגה. שימוש רגיל בחומרי ניקוי ביתיים וכימיקלים שאינם פוגעים במערכת הטיפול שלך.

אם מתקן הטיפול בשפכים החדש שלך נכשל ויש להחליפו

יש לנקות את מיכל הספיגה עם טחנת פסולת כל 2-4 שנים (השימוש תלוי בכמות המוצקים כגון שומן, קצף סבון, שירותים פסולת ומוצקים אחרים המוזרמים למיכל). יש לנקות את המיכל גם באביב ובקיץ כאשר הוא מסתגל למזג אוויר חם יותר. אם העומק המשולב של בוצה וחלאות תואם ל -1 / 4 מעומק הנוזל הכולל, אין צורך בניקוי.

מי שפכים ביתיים נכנסים לבור הספיגה מחוץ לבית ומוזרמים לצנרת ביוב

בבתים ישנים רבים, מותקנים טנקים ספיגה במרתפים התחתונים במפלס הרצפה. בבתים חדשים יותר מתוכננים מיכלי ספיגה עמוקים יותר שבהם אין שולחן מי תהום גבוה.

באמצעות צינור ואקום בדרגה תעשייתית המחובר למשאית טנקים

מפעל הטיפול בשפכים שואב את תכולת המיכל שלך. לאחר מעבר במבלבל כניסה, המוצקים מופרדים מהנוזל ומי הפסולת הביתית זורמים מהמיכל. שפכים במיכל מעוננים ומכילים מוצקים תלויים עדינים, חיידקים וחומרים מזינים.

אם אתה בונה בית או עסק שאינו מחובר לביוב ציבורי או למערכת תברואה

תצטרך מערכת לטיפול בשפכים או בור ספיגה. מרבית משאיות משאבת הביוב נושאות צינור של 50-100 רגל, כך שהמיכל נגיש בקלות מרחוק. לעולם אל תחפש בור ספיגה על מדרכה או טרסה שבה הוא אינו נגיש מהמשאבה.

משרד הבריאות הסביבתי רשאי לבדוק חדש, החלפה או שינוי של מערכות שפכים מקומיות. תכניות חדשות לשימוש בקרקע לחלקות בודדות שאין להן גישה לתברואה תיבדקנה על ידי מומחה לבריאות הסביבה ממחוז הבריאות.

צרו קשר עם אינסטלטור ביובית

אם אתה בונה בית חדש בו ביוב ציבורי אינו זמין, או גר בבית קיים בו מערכת הביוב נכשלה או שאינה מתפקדת כראוי, פנה לאינסטלטור ביובית למידע על אישורי התקנה, שינוי או החלפה של ביוב ביתי. מערכות. צרו קשר עם מתכנן מערכות הביוב לתכנון מערכת הביוב לביתכם החדש.

אם אתה בעל בית עם מערכת ספיגה

למד כיצד זה עובד והשתמש בטיפים פשוטים ויומיומיים לתחזוקה. ראה כיצד ניקוי בור ספיגה עובדות עם מתקני טיהור שפכים וקרא מה קורה לאחר שטיפה. יש לבדוק באופן קבוע מערכות אוורור ושפכים כדי לוודא שהם פועלים כראוי.

מיכלי מי שפכים שימשו לטיפול בשפכים במקום במשך יותר מ -120 שנה. טנקים ספיגה בודדים או כפולים יכולים לשמש למערכות טיפול בשפכים ביתיים בודדים.

לא כל המדינות דורשות כי קבלנים המתקינים

בונים או בודקים מערכות ספיגה מורשים על ידי רשות רישוי ממלכתית, אך כמה רשויות רישוי ממלכתיות עשו זאת כתנאי. למשל, ישנן רמות רישוי שונות המאפשרות לאנשי מקצוע במערכת הספיגה לבצע משימות ספציפיות. בנוסף לקבלת רישיון המדינה והעסקים המקומיים הנדרשים, גוף רשיונות מדינה מסוים דורש סיום קורסים בסיסיים, ניסיון מקצועי ועמידה בבחינת רישיון.

יש להגן על כל חורי הבדיקה כדי למנוע תאונות ולמלא אותם מחדש לאחר הבדיקה. לאחר אישור התכנון ואישורו, ניתן לרכוש את ההתקנה (עמלות ועלויות נלוות ראה להלן).

Related Posts